Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

Les llengües d'ús en l'etiquetatge dels productes de marca blanca de supermercats i hipermercats a Catalunya (2004)

Estudi sobre l'ús de les diferents llengües, i especialment pel que fa al català com a llengua oficial i pròpia de Catalunya, en els productes de marques pròpies de les grans empreses de distribució minorista en aquest territori.