Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

La llengua en la publicitat dels Opis de Barcelona

L'informe La llengua en la publicitat dels Opis de Barcelona ha tingut com a principal objectiu avaluar la prese?ncia de la llengua catalana en els anuncis dels Opis de Barcelona. Els Opis so?n plafons il·luminats situats als carrers de la ciutat o be? associats a marquesines d'autobusos o be? a entrades de metro o tren o en la part posterior dels quioscs de premsa. Aquests elements so?n especialment importants en la implantacio? del catala? a les empreses anunciants ja que esdevenen un dels principals canals de publicitat de moltes grans empreses i un dels me?s propers als consumidors, ja que es troben arreu dels carrers i els observem dia?riament. Per aixo? hem volgut analitzar com i quines empreses empren o no el catala? en els re?tols publicitaris en el carrer, i quina e?s la difere?ncia entre els anunciants institucionals i privats.