Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Educació i universitats - Publicacions

Argumentari en suport del català com a única llengua vehicular a l'escola catalana

La Plataforma per la Llengua ha elaborat, amb el suport de la coordinadora d'entitats Somescola.cat, un argumentari en suport del català com a única llengua vehicular a l'escola catalana. El document s'ha elaborat arran de les sentències judicials que han posat en qüestió el sistema d'immersió lingüística i d'escola catalana en llengua i continguts. Pretén ser un suport teòric amb arguments a favor de l'actual sistema, i ja s'ha començat a enviar a totes les escoles del país. S'estructura en 11 punts que pretenen donar resposta a diverses afirmacions errònies que tergiversen la nostra realitat social i lingüística. El document planteja que cal substituir l'esquema d'una societat bilingüe per una de multilingüe i que tingui el català com a eix vertebrador de la diversitat i com a llengua comuna. La conclusió de l'informe és que l'escola catalana és garantia d'igualtat en els aprenentatges i en les oportunitats de futur, i font de llibertat, cohesió i harmonia.