Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

La llengua catalana a Internet. Juliol 2011

La comunitat lingüística catalana fa un ús intensiu de les noves tecnologies de la comunicació que ha tingut la seva traducció en la consolidació de la llengua catalana com una de les més actives a la xarxa. El català compta amb una presència a la xarxa molt superior a la que li correspondria pel seu pes demogràfic: essent la setanta-cinquena més parlada del planeta ocupava la posició vint-i-sisena en nombre de pàgines web a l'any 2005. En les següents pàgines exposarem diferents indicadors i dades estadístiques que permeten visualitzar la situació actual que viu la llengua catalana a la xarxa.