Nòvas ← d’Autras notícias

Una competència bàsica essencial

L'actual sistema educatiu dóna una importància cabdal a les competències bàsiques que els nostres alumnes han d'adquirir al llarg de l'etapa escolar obligatòria (infantil, primària i secundària obligatòria).

De fet, molts docents ho hem interpretat com una concreció pràctica de tot allò que els nens han de poder fer i saber fer en acabar cadascun dels diversos períodes, cicles o cursos en els quals es divideix el recorregut escolar. [+]

Parteja

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram