Nòvas ← d’Autras notícias

Festa de Nostra de l’Esperança

La Plataforma per la llengua participa a la festa de Nostra Senyora de l'Esperança, organitzada dal comitat del 2013, a la iglésia en localitat Pòllina, al camí SP105 Alguer - Bosa

Pel diumenge 8 la jornada és plena d'apuntaments. La missa de les 18 i la suggestiva processió amb la benedició dels camps acompanyada de la banda musical A. Dalerci tanquen les celebracions religioses.

A les 19.30 l'ass. Saber i Sabor propon una gara a premis de tortes de la tradició algueresa i sarda. A les 22.00 comença la música amb el concert de l'Agrupació de voluntariat cantors i músics de l'Alguer, amb Giancarlo Sanna i el concert de cançons catalanes organitzat de la Plataforma per la llengua, a cura de Dos Pardalets, amb Marc Serrats i Carles Belda.

Parteja

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram