Nòvas ← d’Autras notícias

El Moviment per l’Escola en Català a les Illes Balears insta el parlament a blindar la llengua més enllà de les aules en la nova llei d’educació balear

Les entitats, que alerten de la situació d'emergència lingüística, han presentat les reivindicacions en una carta oberta que es pot trobar al web llenguaiescola.cat. Entre les diferents propostes per revertir la regressió de l'ús social, es demana a docents, famílies, entrenadors esportius i monitors de lleure de parlar sempre en català a infants i joves.

Aquest matí s'ha presentat públicament el Moviment per l'Escola en Català a les Illes Balears. Representants de les set entitats que en formen part han mostrat la carta oberta al conjunt de la societat de les Illes Balears, que es pot trobar al web www.llenguaiescola.cat, i n'han demanat adhesions a la societat illenca.

Els portaveus de les entitats han posat èmfasi en l'emergència lingüística que es viu a les Illes Balears, ja que en els darrers quinze anys el català ha anat perdent parlants i l'ús social de la llengua ha anat caient poc a poc. El català ha passat de ser la llengua habitual del 45 % de la població el 2004, a només el 36,8 % el 2014 en el conjunt de les Illes Balears. Una regressió que afecta els quatre territoris insulars i molt especialment entre el jovent.

"Aquestes dades són la prova que si no hi feim res, si no hi ha una reacció col·lectiva, començant per les institucions i governs, i acabant per la ciutadania, passant per la societat civil organitzada, existeix la possibilitat real de perdre el català com a element identificador i vertebrador de la nostra societat illenca, i, per tant, d'eina i element clau de cohesió social", han insistit. Per això, les set entitats fan aquesta campanya amb l'esperança "que sigui la primera i la darrera".

El pal de paller de la iniciativa és una Carta oberta adreçada al conjunt de la societat de les Illes Balears, on s'exposa aquesta situació, les seves causes, i es proposen fil per randa els canvis que consideren que cal emprendre si es vol capgirar la situació. Les propostes estan adreçades a cada un dels actors corresponents, atès que les diferents mesures que hem d'adoptar per revertir la regressió del català depenen del conjunt d'actors: administracions públiques -Parlament, governs, consells insulars, ajuntaments-, món educatiu -docents, educadors, entrenadors, monitors, professionals diversos, etc.- i famílies.

D'entre aquestes propostes, es demana al Govern de les Illes Balears que el català sigui l'eix vertebrador del sistema educatiu de les Illes Balears, amb la dotació de recursos pedagògics als centres educatius. Aquesta mesura passa per garantir el compliment del Decret de mínims, tant en la lletra dels projectes de centre com en l'aplicació efectiva de les mesures necessàries, de manera que en cap centre s'incompleixi i que en tots ells s'incrementi el pes del català en el procés educatiu, així com la promoció de l'ús en tots els àmbits. En aquest sentit, és indispensable que la Inspecció educativa garanteixi l'acompliment de la normativa educativa i assessori els centres, i que es dissenyin estratègies per omplir els espais de lleure, com el pati, amb activitats lúdiques.

Així mateix, es reconeix la importància de la tasca que fa el personal docent,t a qui se li demana que apliqui estratègies pedagògiques pertinents perquè tot l'alumnat esdevengui competent oralment en català, i que vulgui relacionar-se en aquesta llengua en tots els contextos, a fi de garantir la igualtat d'oportunitats.

Més enllà de l'escola també es fan propostes per als entrenadors esportius o els monitors de lleure i de menjador. Se'ls demana que s'adrecin sempre en català al jovent per tal de garantir que sigui també la llengua vehicular de l'educació no formal i dels espais de lleure. És precisament en aquests espais on el jovent pot veure més clar que el català és també una llengua de socialització, útil per gaudir i passar-ho bé.

El contingut i les peticions completes d'aquesta carta oberta es poden trobar al web www.llenguaiescola.cat.

A més, el web disposa d'un formulari de recollida de signatures per a tots aquells que vulguin donar suport a les propostes. La Carta anirà acompanyada d'una campanya de difusió que es podrà seguir per les xarxes socials, mitjans de comunicació, cartelleria, etc., que cercarà difondre les dades de la situació actual per tal de prendre'n consciència, exposar les propostes de canvis i millores que feim, i demanar a la ciutadania que signi la carta per donar-hi suport.

Finalment, si la situació sanitària no ho impedeix, les entitats organitzaran actes, debats o esdeveniments que serveixin per compartir espais d'idees i reflexions.

Parteja

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin