Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Justícia - Publicacions

És possible professionalitzar-se en l’advocacia en català a Catalunya?

La Plataforma per la Llengua recull en aquest informe les dades de l'ús de la llengua als Graus de Dret i Màsters d'Advocacia de les universitats catalanes del curs 2020-2021. En el conjunt de les universitats catalanes les hores lectives en català al Grau de Dret no arriben al 50%, es queden en el 41,2%. La xifra baixa fins al 31,2% al Màster d'Advocacia. Aquestes dades són semblants a les de l'any passat, però milloren molt lleugerament: el català ha augmentat 1 punt en el grau i 2 punts als màsters. 

La Plataforma reclama garantir l'opció de cursar en català els estudis en el seu conjunt i que s'ofereixin grups en català per a tots els horaris, en cas que hi hagi itineraris de matí i de tarda. Considera que cal assegurar que els estudiants que acabin els seus estudis en Dret a les universitats catalanes tinguin un coneixement ple del llenguatge jurídic en català per poder-se desenvolupar professionalment en aquesta llengua i proposa la creació d'una assignatura sobre català jurídic per avançar en aquest aspecte.