Notícies de Plataforma per la Llengua ← Altres notícies

Menys de la meitat d’hores lectives als estudis de Dret són en català

La Plataforma per la Llengua presenta un nou estudi sobre la situació del català als estudis de Dret, on és minoritari. 

La UB és la universitat pública que ofereix menys hores en català al seu grau de Dret.

La situació repercuteix en el sistema judicial. L'any 2019, només el 8,5% de les sentències van ser redactades en català.

L'ús del català en l'ensenyament de Dret és minoritari, tant en els graus com en el Màster d'Advocacia. Així es conclou d'un nou estudi sobre la llengua d'ús a les facultats de Dret que acaba de publicar la Plataforma per la Llengua. En el conjunt de les universitats catalanes les hores lectives en català al Grau de Dret no arriben al 50%, es queden en el 41,2%. La xifra baixa fins al 31,2% al Màster d'Advocacia. Aquestes dades són semblants a les de l'any passat, però milloren molt lleugerament: el català ha augmentat 1 punt en el grau i 2 punts als màsters. 

Només la UOC ofereix la possibilitat de matricular-se a totes les assignatures en català, segons l'anàlisi de l'ONG del català. Seguint el mateix estudi, la UB representa el 40% de les hores lectives de Dret a Catalunya, i el català només és majoritari en el 13% de les seves assignatures.

L'estudi de la Plataforma per la Llengua també ha detectat que a partir del 3r curs del Grau de Dret, la presència del català comença a decaure substancialment respecte dels dos primers cursos, una tendència que continua al 4t curs i s'accentua al màster. Segons l'informe, la situació és millor al grau que al màster, millor en les universitats públiques que en les privades i també en les universitats de fora de Barcelona que en les de la ciutat.

Què reclama la Plataforma per la Llengua

La Plataforma reclama garantir l'opció de cursar en català els estudis en el seu conjunt i que s'ofereixin grups en català per a tots els horaris, en cas que hi hagi itineraris de matí i de tarda. Considera que cal assegurar que els estudiants que acabin els seus estudis en Dret a les universitats catalanes tinguin un coneixement ple del llenguatge jurídic en català per poder-se desenvolupar professionalment en aquesta llengua i proposa la creació d'una assignatura sobre català jurídic per avançar en aquest aspecte. 

La manca d'ensenyament del dret en català repercuteix després en la situació de la llengua a la justícia, en què l'ús del català és molt baix. L'any 2019, només el 8,5% de les sentències van ser redactades en català. La documentació redactada en notaries i registres mostra un panorama negatiu. No arriba ni al 10% dels redactats. I només el 13,6% de la documentació registral presentada és en llengua catalana, fet que evidencia l'emergència lingüística en què es troba el català en el món del dret.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin