Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Educació i universitats - Estudis

Estudi sociolingüístic als patis dels instituts públics de Valls

El 2019 la Plataforma per la Llengua ja va alertar que la situació era força precària per a l'ús del català entre el jovent quan va treure a la llum l'Estudi sociolingüístic als patis d'escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya, en què es palesava una situació força precària per a l'ús del català entre el jovent, atès que es baixava del 35 % de converses en aquesta llengua a la primària al 14,6 % a la secundària. Aquestes dades certament són esfereïdores perquè revelen una anomalia en una franja d'edat concreta, en què, per raons diverses i no del tot clares encara, es marca una tendència decantada cap al castellà, i el català resta en segon pla i relegat a l'àmbit estrictament acadèmic (si s'escau, malauradament).

Sent conscients d'això, i amb la voluntat de continuar posant el termòmetre de la llengua allà on fa falta, hem elaborat aquest informe, que reflecteix la situació del català entre el jovent dels instituts públics de Valls. Hem posat l'accent en els usos informals de la llengua en aquesta franja d'edat, és a dir, hem volgut determinar en quina proporció es donen les tries lingüístiques als espais en què l'alumnat és més espontani, perquè ens ha interessat saber en quina llengua se socialitza realment. També ha estat de gran interès relacionar aquests usos informals amb el context en què es donen.

Aquest estudi no seria possible sense la inquietud de l'ajuntament d'aquest municipi, que ha detectat un possible problema i primer de tot, pas a pas, ha volgut saber quina era la situació exacta.