Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Educació i universitats - Estudis

Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya

L'objectiu d'aquest estudi és comprovar d'una manera empírica si és certa la sospita de la disminució de l'ús de català com a llengua de relació entre els joves.

L'estudi mostra els hàbits lingüístics d'alumnes d'escoles i instituts als centres educatius dels municipis més grans de tot Catalunya, que representen dos terços de la població de Catalunya i són els territoris on es percep especialment aquest predomini del castellà.

A partir de les dades recollides, que ja avisem d'entrada que són força desfavorables per al català, l'entitat es marca l'objectiu que els infants i els joves facin servir el català en activitats que no solament es vinculin al món acadèmic, sinó també en contextos més informals i associats a la diversió i l'oci, a més dels vessants musical, cultural, mediàtic... Amb aquesta anàlisi pretenem posar la primera pedra per començar a revertir la situació del català en aquesta franja d'edat, tan clau per assegurar la vitalitat d'aquesta llengua.