Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Drets lingüístics i administracions públiques - Estudis

Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades el 2020 que afecten els territoris de parla catalana

El report anual de legislació discriminatòria té per objectiu informar i sensibilitzar la població catalanoparlant, i la població en general dels territoris del domini lingüístic del català sota dominació espanyola, sobre la situació d'inferioritat legal de la llengua pròpia, amb la voluntat de promoure entre els uns i els altres una actitud més compromesa i militant, i apoderar els parlants.

Les institucions generals espanyoles van aprovar al llarg de l'any 2020 135 normes que imposaven la llengua castellana o que li donaven un tracte privilegiat al conjunt de l'Estat i, per tant, també als territoris en què la llengua autòctona i tradicional és el català.

Aquestes novetats legislatives es poden veure resumides trimestralment en les següents notícies de Plataforma per la Llengua: