Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Justícia - Informes i Documents

Anàlisi de la situació del català en l'ensenyament del Dret (2022)

El català ha estat minoritari en el conjunt dels graus i màsters de Dret de les universitats catalanes, i anecdòtic o inexistent a les facultats de les Illes Balears i el País Valencià durant el curs 2021 - 2022. Ho diuen les dades que ha obtingut Plataforma per la Llengua després d'analitzar els plans docents de les assignatures dels graus i màsters de Dret i les dades publicades a les webs de les facultats. Segons aquesta anàlisi, al Principat només s'han impartit en català el 38% de les hores dels graus i el 28,7% de les del màster; al País Valencià, el 23,8% de la docència dels graus i el 5,6% de la dels màsters, i a les Illes Balears, el 21,7% de les classes del grau.

Aquests percentatges, que no es pot assegurar que a la pràctica s'hagin complert, són similars als del curs passat, però en el cas de Catalunya, el català ha caigut 3,2 punts als graus i 2,5 punts als màsters; a les Illes Balears, la docència en català s'ha estancat i només ha crescut 0,6 punts, i al País Valencià, en canvi, el percentatge de docència en català als graus ha pujat 4 punts gràcies al Pla d'increment de la docència en valencià de la Universitat de València.

En aquest document, es pot veure en forma de gràfic la situació de català als graus i màsters de Dret universitat a universitat, en funció del territori, en funció dels cursos (1r, 2n, 3r i 4t), en funció de la propietat pública o privada de la universitat i en funció del percentatge d'estructures troncals amb grup en català.