Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua proposa augmentar els estudis en valencià a les Facultats de Dret

L'entitat demana oferir grups en valencià per a tots els horaris (matí i vesprada) i crear una assignatura sobre el llenguatge jurídic en català.

L'àmbit de la justícia segueix a la cua de la normalització lingüística. Jutjats i tribunals, però també advocats, utilitzen el castellà amb normalitat i la presència del valencià és totalment minoritària. El problema comença en l'ensenyament, perquè a les facultats de dret gairebé no s'ensenya en la llengua pròpia. De fet les hores lectives al Grau de Dret en valencià suposen només el 19'8% del total a les universitats del País Valencià. 

Als estudis jurídics, es fan en valencià un terç de les hores lectives, el 33%, a la Universitat de València, un 14'9% a la Universitat d'Alacant, i només un 3'5% a la Universitat Jaume I de Castelló. A l'UJI l'oferta de llengües estrangeres és més del triple que l'oferta en valencià. A les universitats privades valencianes no s'estudia cap hora en llengua pròpia. 

A més, la presència del valencià als màsters universitaris de l'advocacia és gairebé inexistent. L'estudi "És possible professionalitzar-se en l'advocacia en valencià al País Valencià?" mostra que només la Universitat de València ofereix un 15'6% d'hores en valencià. En el curs 2020-2021, la Universitat Jaume I de Castelló ha incorporat, testimonialment, la presència del valencià al màster, en un 1% de les hores. Una universitat pública valenciana com la Miguel Hernández no ofereix cap hora lectiva de Dret en valencià. Globalment la presència del valencià és només del 5'6% als màsters d'advocacia. 

Com a apunt positiu, la Universitat de València i la Universitat d'Alacant ofereixen una línia íntegra en valencià, no obstant això els grups en llengua pròpia són minoritaris. A més cal destacar que la Facultat de Dret de la Universitat de València va posar en marxa el pla "Jurista en valencià" l'any 2017, que pretén augmentar significativament l'oferta acadèmica en llengua pròpia.

Per part de la Plataforma per la Llengua es demana garantir l'opció de fer estudis de Dret en valencià a les universitats del País Valencià. L'entitat demana oferir grups en valencià per a tots els horaris (matí i vesprada) i crear una assignatura sobre el llenguatge jurídic en català. El portaveu de l'entitat, Manuel Carceller, explica que «tot el material didàctic -manuals, lleis, jurisprudència- s'hauria de trobar disponible en valencià».

Aquestes propostes facilitarien als futurs juristes l'oportunitat de poder treballar en valencià, bé com a professionals liberals o en l'administració pública. L'entitat també considera fonamental augmentar l'ús de la llengua pròpia en els màsters d'advocacia, per a preparar professionals que coneguen el llenguatge jurídic en valencià.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin