Queixes i denúncies

Us mostrem a tall d'exemple algunes situacions que el consumidor pot denunciar en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que s'incompleix la normativa vigent.

"Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques" Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.

Properament, afegirem informació sobre la legislació dels drets lingüístics al País Valencià i les Illes Balears i com es poden denunciar situacions de vulneració d'aquests drets en aquests territoris.


Sanitat pública

Em puc adreçar en català al personal d’un Centre d’Atenció Primària (CAP)? I si em diu que no m’entén o em demana que parli en castellà?

Sí. Els Centres d’Atenció Primària (CAP) estan majoritàriament gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública adscrita al Departament de Salut, per això ens podem adreçar en català i tenim el dret a ser atesos també en català. El català és la llengua d’ús d’aquestes administracions.

Les normes que recullen els drets explicats en aquest apartat són: l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 11 de la Llei 1/1998 de política lingüística i l’article 19 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol de l’Institut Català de la Salut.

Encara que el metge parli en castellà, pots parlar-li en català i ell té l’obligació  d’entendre’t, així ho determina la legislació.