Servei de correccions i traduccions

A Plataforma per la Llengua oferim serveis de revisió i correcció i traducció del castellà al català de qualsevol tipus de text.

Els serveis de correcció que oferim són:

  • Correcció ortogràfica

  • Correcció morfosintàctica i semàntica incloent tots els aspectes gramaticals

  • Correcció estilística i formal, adaptada als registres i tipus de textos corresponents.

  • Assessorament lingüístic

El servei de traducció de documents és un servei que inclou la traducció del castellà al català de tot tipus de documents.

Descarregueu-vos el document amb les tarifes.

Més informació:

Tel.: 93 321 18 03
A/e: serveis(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat