Serveis i formacions

Per tal de contribuir a l'assoliment dels nostres objectius i per tal de continuar garantint el bon funcionament de la nostra organització, oferim un ampli catàleg de serveis. El disseny de la nostra proposta de serveis s'ha realitzat amb la voluntat de donar resposta a actuacions concretes i facilitar també l'assoliment dels objectius dels àmbits de treball.

La nostra llarga experiència en l'assoliment de resultats, la qualitat i formació dels nostres professionals avalen la garantia dels nostres serveis.

 • Servei de consultoria, assessoria i auditoria lingüística

  Oferim la possibilitat d'assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la cultura, l'acollida a nouvinguts i la llengua.

 • Servei de formació per a personal

  La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds lingüístiques, usos i marc legal de la llengua.

 • Servei de correccions

  Des de la Plataforma per la Llengua oferim serveis de revisió i correcció i traducció del castellà al català de qualsevol tipus de text.

 • Fundació Vincle

  La Fundació Vincle, doncs, ofereix serveis a les empreses per ajudar-les a fer una correcta gestió lingüística en les seves relacions amb el consumidor i amb altres empreses.

 • Elaboració d'eines i recursos

  Des de la Plataforma per la Llengua elaborem estudis i un seguit d'eines i recursos (guies didàctiques, estudis i publicacions diverses, tríptics, adhesius, etc) que tenen com a principal objectiu treballar l'ús social del català en àmbits específics.