Serveis i formacions

Per tal de contribuir a l'assoliment dels nostres objectius i per tal de continuar garantint el bon funcionament de la nostra organització, oferim un ampli catàleg de serveis. El disseny de la nostra proposta de serveis s'ha realitzat amb la voluntat de donar resposta a actuacions concretes i facilitar també l'assoliment dels objectius dels àmbits de treball.

La nostra llarga experiència en l'assoliment de resultats, la qualitat i formació dels nostres professionals avalen la garantia dels nostres serveis.

La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de tallers adreçats a joves per a fomentar l'ús del català a través de la música i les noves tecnologies.

Atenem els ciutadans peronar-los suport, informar-los dels seus drets i assessorar-los sobre com orientar la seva acció a millorar l'estat dels drets lingüístics. Donem suport específic en els casos de discriminacions lingüístiques greus a les administracions, especialment en la vulneració dels drets reconeguts a la Llei.

Oferim la possibilitat d'assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la sensibilitat i gestió lingüística.

  • Servei de formació per a personal

    La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds lingüístiques, usos i marc legal de la llengua.

  • Servei de correccions i traduccions

    Des de la Plataforma per la Llengua oferim serveis de revisió i correcció i traducció del castellà al català de qualsevol tipus de text.

  • Elaboració d'eines i recursos

    Des de la Plataforma per la Llengua elaborem estudis i un seguit d'eines i recursos (guies didàctiques, estudis i publicacions diverses, tríptics, adhesius, etc) que tenen com a principal objectiu treballar l'ús social del català en àmbits específics.