Servei de consultoria, assessoria i auditoria lingüística

La Plataforma per la llengua ofereix la possibilitat d'assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la cultura, l'acollida a nouvinguts i la llengua.

Es tracta d'un servei global que parteix de l'anàlisi de la situació i es concreta amb una proposta de pla d'actuació que fixa uns indicadors clars i mesurables. Si s'escau, també ens encarreguem de fer el seguiment de l'execució i realització dels materials de suport que es considerin adients.

 • Assessoria legal i jurídica

  Servei d'assessoria legal, jurídica i de consultoria sobre l'aplicació de les novetats legislatives en l'àmbit lingüístic.

 • Assessorament en unes bones pràctiques a l'empresa en els usos lingüístics i els entorns multilingües

  Servei d'assessoria sobre els usos lingüístics a l'empresa d'acord a una bona pràctica en relació a les persones consumidores.

 • Servei de posicionament online i xarxes socials

  Estratègies de posicionament orgànic (SEO) i de pagament (SEM) per marques, productes i serveis en entorns multilingües.

  Community management multilingüe.

  Analítica web en entorns de cerca en diferents llengües.

 • Suport a l'exportació

  Assessorament sobre els usos lingüístics a la UE o altres zones multilingües.

 • Auditoria

  Diagnosi del grau d'acompliment de la normativa vigent en matèria lingüística i de pràctiques lingüístics a l'empresa acompanyat de proposta de mesures correctores i pla d'actuació (Pla de català per a l'empresa)

Més informació:

Tel.: 93 321 18 03
A/e: serveis(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat