Servei de consultoria, assessoria i auditoria lingüística

La Plataforma per la llengua ofereix la possibilitat d'assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la cultura, l'acollida a nouvinguts i la llengua.

Es tracta d'un servei global que parteix de l'anàlisi de la situació i es concreta amb una proposta de pla d'actuació que fixa uns indicadors clars i mesurables. Si s'escau, també ens encarreguem de fer el seguiment de l'execució i realització dels materials de suport que es considerin adients.

  • Assessoria legal, jurídica i econòmica

    Servei d'assessoria legal, jurídica i de consultoria sobre l'aplicació de les novetats legislatives en l'àmbit lingüístic i sobre els usos lingüístics a la UE o altres zones multilingües.

  • Auditoria

    Diagnosi del grau d'acompliment de la normativa vigent en matèria lingüística i de pràctiques lingüístiques a l'empresa acompanyat de proposta de mesures correctores i pla d'actuació (Pla de català per a l'empresa)

Més informació:

Tel.: 93 321 18 03
A/e: serveis(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat