Objectius

  • Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i d'interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
  • Garantir i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i registres perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
  • Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català i de les que viuen als territoris de parla catalana.
  • Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.
  • Interessar-se pels problemes que afectin la societat catalana, sempre i quan contribueixin a la millora de l'ús de la llengua catalana.