Servei de formació per a personal

La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds lingüístiques, usos i marc legal de la llengua.

En els darrers anys la societat catalana ha experimentat unes transformacions de gran transcendència social. La gestió de la diversitat i la integració de totes les persones han de basar-se en el respecte cap a les diferències, però alhora ho han de fer en el marc d'un projecte comú per poder ser membres de la societat en igualtat d'oportunitats i llibertats. Aquestes oportunitats difícilment es podran assolir si no hi ha una integració lingüística.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds lingüístiques, usos i marc legal de la llengua:

 • Tallers formatius en acollida lingüística per a treballadors

  Tallers pensats per aquelles organitzacions i empreses que s'adrecen i mantenen un contacte estret amb persones d'origen nouvingut i que volen millorar les estratègies de comunicació.

 • Tallers de formació en sensibilització lingüística per a treballadors

  Tallers dinàmics i participatius pensats per aquelles organitzacions i empreses que volen incorporar la gestió lingüística com a element de valor per als seus treballadors.

 • Tallers de formació en gestió lingüística

  Tallers pensats per aquelles organitzacions i empreses que volen formar als seus treballadors en la gestió lingüística en un entorn multilingüe, i a la pròpia empresa associant-la a una marca responsable amb el seu entorn lingüístic.

 • Tallers formatius de capacitació en la millora del procés d’atenció al client en un entorn multilingüe

  Taller formatiu per una millora en la gestió dels processos d’atenció al client que tingui en compte la normativa vigent i que visualitzi la marca de l’empresa com a respectuosa amb els drets lingüístics de tots els seus clients.

 • Formació sobre les noves exigències legislatives en matèria lingüística

  Sessió formativa sobre les novetats en matèria de normativa lingüística dirigida a Gerents, Directors Generals i responsables jurídics de les empreses.

 • Formació sobre unes bones pràctiques a l’empresa en els usos lingüístics

  Xerrada formativa a empresaris, directius i altres responsables tècnics sobre els usos lingüístics a l’empresa d’acord a una bona pràctica en relació a les persones consumidores.

Més informació:

Tel.: 93 321 18 03
A/e: serveis(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat