Servei de formació per a personal

La gestió de la diversitat lingüística cal fer-la en el marc d'un projecte comú per poder ser membres de la societat en igualtat d'oportunitats i llibertats i associar la nostra organització o empresa a la RSE.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds lingüístiques, usos i marc legal de la llengua:

Tallers formatius en acollida lingüística per a treballadors

Tallers pensats per aquelles organitzacions i empreses que s'adrecen i mantenen un contacte estret amb persones d'origen nouvingut i que volen millorar les estratègies de comunicació.

Tallers de formació en sensibilització i gestió lingüística

Tallers dinàmics i participatius pensats per aquelles organitzacions i empreses que volen incorporar la gestió lingüística com a element associant a una marca responsable amb el seu entorn lingüístic i la RSE.

Formació sobre les noves exigències legislatives en matèria lingüística

Sessió formativa sobre les novetats en matèria de normativa lingüística dirigida a Gerents, Directors Generals i responsables jurídics de les empreses.

Formació sobre unes bones pràctiques a l'empresa en els usos lingüístics

Sessió formativa a empresaris, directius i altres responsables tècnics sobre els usos lingüístics a l'empresa d'acord a una bona pràctica en relació a les persones consumidores.

Més informació:

Tel.: 93 321 18 03
A/e: serveis(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat