Queixes i denúncies

Us mostrem a tall d'exemple algunes situacions que el consumidor pot denunciar en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que s'incompleix la normativa vigent.

"Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques" Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.


Telefonia mòbil

Quins documents puc exigir que siguin en català a les operadores i fabricants de mòbils?

Els consumidors catalans tenim dret a ésser atesos en català oralment per escrit en la llengua oficial que escollim. Per tant, tenim dret a rebre en català totes les comunicacions, ja siguin a través de SMS, correu electrònic, en paper o en qualsevol altre format. La documentació contractual, els pressupostos, les factures així com els contractes i la documentació que hi faci referència també tenim dret a rebre-la en català (article 128-1 del Codi de consum de Catalunya). Si no ens ofereixen escollir la llengua en què volem rebre les comunicacions, podem exigir que ens siguin enviades en català, si l’empresa no acompleix la nostra demanda, podem presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum per vulneració dels drets lingüístics en el següent enllaç: http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html

Tinc dret a ser atès en català a l’operadora de telefonia?

Sí. Tant si ens truquen des de l’operadora per fer-nos una oferta com si truquem nosaltres al servei d’atenció al client per a qualsevol incidència, ens hi podem adreçar en català i mai no ens poden exigir o demanar que canviem de llengua. Si no ens atenen en català o creiem que la qualitat de l’atenció al client és deficient (llarg temps d’espera per ser atesos, manca de tècnics en català per queixes específiques, etc.) podem fer arribar una queixa a la companyia i/o posar una queixa a l’Agència Catalana del Consum: http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html  

Puc exigir que el meu telèfon mòbil dugui incorporat el català?

La telefonia mòbil ha esdevingut un dels principals canals de comunicació en els últims anys, malgrat això la llengua catalana encara no hi està plenament normalitzada. La Generalitat de Catalunya, per tal de garantir els drets lingüístics dels consumidors catalans, va signar l’any 2007 un conveni amb els principals fabricants i les operadores més representatives, en què els fabricants (Nokia; Motorola; Sony Ericsson; Alcatel i Samsung) es comprometien a incloure el català en el menú lingüístic i en les aplicacions dels seus terminals, així com implementar els manuals d’usuaris i/o guies ràpides en suport paper i/o electrònic en llengua catalana. Per altra banda, les principals operadores (Movistar; Vodafone; Orange i Yoigo) es comprometien a establir la inclusió del català com a requisit d’homologació dels terminals i adquirien el compromís de garantir que totes les comunicacions amb els abonats es poguessin realitzar en llengua catalana. Al 2012 la major part dels compromisos signats al 2007 no s’han acomplert i els consumidors catalans encara tenen dificultats per utilitzar el català de manera normalitzada en l’àmbit de la telefonia mòbil.

El conveni signat per la Generalitat de Catalunya l’any 2007 preveia que els principals fabricants i operadors distribuïssin mòbils amb menú lingüístic en català a finals de 2008. Tot i així, encara avui bona part dels mòbils que es distribueixen dins l’àmbit territorial de Catalunya encara no disposen de menú lingüístic en català. Alguns fabricants de Smartphones com Apple i Blackberry han incorporat en els darrers temps el català en els seus terminals, però bona part dels mòbils que funcionen amb el sistema operatiu Android encara no incorporen el català. Per tant, és molt important que ens informem bé a l’hora d’adquirir un telèfon, per assegurar-nos que incorpori l’opció en català.  

Recomanem, doncs, que una vegada a l’establiment exigim als dependents la presència de la nostra llengua en el telèfon mòbil que adquirim, aquesta és una de les maneres més efectives de fer arribar a operadores i fabricants la demanda de respecte envers els drets lingüístics dels consumidors i l’acompliment de la legislació legal vigent. El punt 2.b de l’article 128-1 de la Llei 22/2010, del Codi de Consum, estableix que els consumidors, tenen dret a disposar de les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat. Per tant, si no disposen del mòbil que desitgem adquirir ens podem queixar a la companyia i/o comunicar-ho a les oficines de defensa dels drets dels consumidors: http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html

Si has d’adquirir un telèfon mòbil, mira que tingui l’opció de llengua catalana.