Queixes i denúncies

Us mostrem a tall d'exemple algunes situacions que el consumidor pot denunciar en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que s'incompleix la normativa vigent.

"Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques" Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.

Properament, afegirem informació sobre la legislació dels drets lingüístics al País Valencià i les Illes Balears i com es poden denunciar situacions de vulneració d'aquests drets en aquests territoris.


Telefonia mòbil

Quins documents puc exigir que siguin en català a les operadores i fabricants de mòbils?

Els consumidors catalans tenim dret a ésser atesos en català oralment i per escrit en la llengua oficial que escollim. Per tant, tenim dret a rebre en català totes les comunicacions, ja siguin a través de SMS, correu electrònic, en paper o en qualsevol altre format. La documentació contractual, els pressupostos, les factures així com els contractes i la documentació que hi faci referència també tenim dret a rebre-la en català (article 128-1 del Codi de consum de Catalunya). Si no ens ofereixen escollir la llengua en què volem rebre les comunicacions, podem exigir que ens siguin enviades en català, si l’empresa no acompleix la nostra demanda, podem presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum per vulneració dels drets lingüístics en el següent enllaç: https://consum.gencat.cat/ca/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/

Tinc dret a ser atès en català a l’operadora de telefonia?

Sí. Tant si ens truquen des de l’operadora per fer-nos una oferta com si truquem nosaltres al servei d’atenció al client per a qualsevol incidència, ens hi podem adreçar en català i mai no ens poden exigir o demanar que canviem de llengua. Si no ens atenen en català o creiem que la qualitat de l’atenció al client és deficient (llarg temps d’espera per ser atesos, manca de tècnics en català per queixes específiques, etc.) podem fer arribar una queixa a la companyia i/o posar una queixa a l’Agència Catalana del Consum: https://consum.gencat.cat/ca/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/