El Blog de la CatalApp ← Altres articles

El català al comerç: una aposta estratègica per a les marques grans

El català és una llengua de dimensions mitjanes amb un potencial econòmic important. Parlat per deu milions de persones, representa la 9a llengua de la Unió Europea, amb més parlants que el suec, el danès, el grec o el finès. Així, quan parlem d'actuar en català com a empresaris, cal fer-ho pensant que s'actua en un àmbit econòmic semblant al d'aquestes llengües. 

En aquest context, el català és una aposta estratègica per a les marques grans. Deixant de banda l'obligació d'utilitzar el català des d'una perspectiva legal -per a complir amb les lleis i el codi de consum vigents- i el fet de respectar els drets dels catalanoparlants, també entra en joc la vessant del màrqueting.

L'ús del català al comerç defineix un públic objectiu ampli per al que el simple ús del català ja és un reclam i genera interès. A més, l'ús del català permet segmentar, genera empatia i demostra un grau de responsabilitat social important per part de qualsevol empresa.

Segons dades d'un estudi recent elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, al 67,9% dels consumidors els agradaria que l'atenció al públic i/o telefònica de les seves marques i botigues preferides pogués ser també en català. Aquest percentatge arriba a un 94,3% entre la població que té el català com a llengua habitual.

Hi ha, doncs, 4.075.434 de consumidors potencials que consideren que l'atenció al públic en català és un valor afegit molt rellevant.

La majoria de parlants de les llengües europees abans esmentades tenen coneixement d'una segona llengua o més -com els catalans-, i no per això renuncien a disposar de tota la informació comercial i de serveis en les llengües pròpies.

Tot i que grans multinacionals ja estan incorporant el català de manera normal en productes i serveis competitius, encara hi ha molta feina a fer.

És per aquests motiu que des de la CatalApp treballem conjuntament amb les grans marques perquè adoptin el català, tant en les estratègies de màrqueting com en tots els àmbits del procés comercial.