El Blog de la CatalApp ← Altres articles

La CatalApp i el web d’etiquetatge en català, dos projectes que pretenen millorar la presència del català als comerços de Canet de Mar

Les dades dels estudis sobre comerç i altres àmbits de concurrència pública demostren que la presència del català encara no ha arribat a uns llindars de normalitat i fa que els consumidors no puguin usar la llengua pròpia quan van a comprar o fan ús d'algun servei. Davant d'aquesta preocupació, la Plataforma per la Llengua ha començat a presentar en el territori dues iniciatives que busquen contrarestar aquesta situació: l'aplicació per a mòbils CatalApp i el web d'etiquetatge www.etiquetatencatala.cat.

La Plataforma per la Llengua ha presentat als comerciants i el teixit associatiu de Canet de Mar dues eines que busquen millorar la responsabilitat lingüística en l'àmbit del comerç i les empreses. El membre de l'executiva de l'ONG del català Roger Torrents va explicar divendres a Canet de Mar que "aquests dos projectes tenen l'objectiu final que no es produeixin casos de vulneracions de drets lingüístics i que els usuaris i consumidors puguin veure respectat el seu dret d'ésser atesos en català". Torrents va recordar que "les valoracions que fan el usuaris de la CatalApp serveixen per a atorgar uns adhesius de reconeixement lingüístic, un certificat que es dona a aquells establiments que tenen unes valoracions més positives".

D'altra banda, la CatalApp també ha permès conèixer quines empreses van mancades de sensibilitat lingüística. A aquestes, l'ONG del català els ofereix la seva dilatada experiència per a trobar maneres d'ajudar-los, com pot ser amb cursos de sensibilització i gestió lingüística a l'espai laboral.

Pel que fa al web d'etiquetatge en català, Roger Torrents va remarcar que "la novetat principal que ofereix és el cercador de marques de productes alimentaris etiquetats en català, que permetrà que els ciutadans facin les compres amb plena consciència lingüística". A més, el portal web Etiqueta't en català ofereix informació als ciutadans, les empreses i l'Administració sobre la situació del català en l'etiquetatge, i també pretén conscienciar sobre els drets lingüístics.

La presentació d'aquests dos projectes als comerciants i el teixit associatiu dels municipis té com a objectiu final que no es produeixin casos de vulneracions de drets lingüístics i que els usuaris i consumidors puguin veure respectat el dret d'ésser atesos en català.

Segons les dades de la CatalApp, Canet de Mar és un municipi que, en termes generals, podríem anomenar lingüísticament responsable. Els gairebé 100 establiments valorats, així ho demostren: més del 70% de les valoracions que han fet els ciutadans del municipi valoren positivament la responsabilitat lingüística dels comerços, restaurants i altres establiments de Canet de Mar.