Queixes i denúncies ← Altres entrades

Justícia

Puc presentar qualsevol escrit en català en una oficina judicial de Catalunya?

Sí. D’acord amb l’Estatut, la Llei de política lingüística i la Llei orgànica del poder judicial, els ciutadans es poden adreçar a jutjats i tribunals en qualsevol de les llengües oficials del territori. A Catalunya, qualsevol persona pot presentar els documents en català en una oficina judicial sense que en calgui la traducció i que això impliqui retards en la tramitació.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

  • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
  • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
  • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística 
  • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
  • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
  • el Síndic de Greuges