Queixes i denúncies ← Altres entrades

Justícia

Puc fer les vistes en català?

Evidentment que sí, tots els ciutadans tenen dret a utilitzar el català tant en les manifestacions orals com en les escrites, de conformitat amb l’article 231 de Llei orgànica del poder judicial i l’article 142 de la Llei  d’enjudiciament civil, i no se’ls pot exigir cap mena de traducció. Si alguna de les parts que hi intervé té dificultats de comprensió, el jutge pot habilitar com a intèrpret un funcionari de l’oficina judicial o qualsevol persona coneixedora de la llengua. En cap cas, doncs, el ciutadà no pot ser forçat a canviar de llengua.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

  • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
  • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
  • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
  • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
  • el Síndic de Greuges