Articles d'opinió ← Altres articles

“La veu del poble”: una porta oberta al català

Eulalia Buch

Els mitjans de la comunicació de la immigració són una eina clau per afavorir la integració i la cohesió social a través del català. La premsa i la ràdio són els mitjans més destacats i sobretot els que estan adreçats al col·lectiu llatinoamericà.  La Veu del poble, un programa de Ràdio la Bomba, és un bon exemple d'extensió d'ús de la llengua en aquest col·lectiu.

Si pretenem estendre l'adopció de la llengua catalana entre els nous catalans, els mitjans de comunicació de la immigració en poden ser una bona via. A través d'aquests mitjans podem estendre la percepció del català com a llengua normal, i a la vegada fer difusió de determinats continguts per influir positivament en la percepció afectiva que tinguin les persones nouvingudes cap a la llengua: es tracta que siguin precisament els mitjans de la immigració que, de manera natural, assumeixin el discurs de la llengua catalana com a eina útil i eix vertebrador social.

Estem iniciant amb molt d'entusiasme una col·laboració setmanal a través d'aquest espai radiofònic distès on els oients es troben còmodes i tenen un espai per compartir les seves experiències al voltant de la llengua. El telèfon no para de sonar...vivències, anècdotes, preguntes, inquietuds, emocions, etc.

El català ha d'esdevenir un valor útil per a les persones d'origen llatinoamericà que els permeti ser considerades membres amb tots els avantatges de la societat catalana i que puguin assumir la consideració de ciutadans i ciutadanes, més enllà de les qüestions de caràcter legal. La llengua catalana ha de ser una eina per a la vida en comú, per al benestar col·lectiu i el progrés de tots els que formem part d'aquesta societat. Adoptar la llengua del país d'acollida, el català, ha de fomentar a la vegada el manteniment i la riquesa de la llengua i la identitat pròpia de cadascú:  és més, com afirmem al "Manifest el català, llengua comuna", signat per 24 entitats de comunitats d'orígens diversos, "oferim les nostres llengües i cultures per enriquir aquest país, i aquest oferiment creiem que la societat catalana l'ha d'aprofitar", "la defensa del català és la defensa de totes les nostres llengües", "el català és una eina d'inclusió social. Quan utilitzem el català fem una aproximació real entre els qui hem arribat ara, i els qui vam arribar abans. Fent servir la llengua aconseguim ser reconeguts com a propis del lloc i assolim, ni que sigui simbòlicament, la condició de ciutadans".

Des de fa temps a la Plataforma per la Llengua ens centrem en l'acollida lingüística com a factor clau per a la cohesió social, i també per a l'extensió de l'ús de la llengua. Si les persones procedents de la nova immigració aprenen la llengua catalana i desenvolupen actituds positives envers la llengua, estarem donant models socials que poden repercutir de manera directa i indirecta en les actituds socials.

"La veu del poble és la bomba..." Podeu escoltar l'espai cada dimarts a partir de les 13.30h a la freqüència 100.3 FM.