Articles d'opinió ← Altres articles

Temps difícils, llengua i societat civil

Martí Gasull

Actualment la llengua està passant uns moments difícils pels forts atacs que està rebent d'un Estat que no accepta i menysté una bona part dels seus ciutadans. No es tracta només de les més de 500 disposicions legislatives que  imposen el castellà a casa nostra, no es tracta només que la situació del català de discriminació no es dóna per cap altra de les llengües comparables en països democràtics, es tracta també de la població catalana, que continua donant com a normal el que no ho és, i de  la timidesa d'institucions i empreses a aplicar uns drets dels quals la resta de parlants de  llengües comparables en països democràtics disposa. No es tracta només de treballar per la llengua, es tracta de treballar per la democràcia i pels valors, i ser conscients que si som valents a l'hora de defensar la llengua catalana, estem contribuint a un món millor i estem oferint al món un model de cohesió social en què tothom ha de partir de les mateixes possibilitats, un model vertebrat per una llengua comuna que aglutina una diversitat que ens enriqueix, i que ens fa esdevenir un sol poble. ....i no som prou valents perquè encara ens falta autoestima.  Ens cal superar els complexos psicològics col·lectius que encara arrosseguem.

Necessitem actuar diàriament i coherentment des dels nostres llocs i els nostres rols, siguin quins siguin, i ens cal enfortir la societat civil, perquè actualment està treballant en condicions difícils. Un petit esforç pot aconseguir resultats de grans dimensions, una petita ajuda a entitats i a l'ONG del català per part de moltes persones, passos de gegant per a la societat, i beneficis d'incalculables dimensions, també beneficis econòmics, fruit de la difusió i aplicació  de discursos integradors i innovadors.

La Plataforma per la Llengua, l'ONG del català, està treballant per tot plegat, i en la mesura que sigui més forta, s'acostarà més al compliment dels objectius proposats.

En aquestes línies volem esmentar les falques realitzades per la mateixa Plataforma per la Llengua que actualment estan emetent les emissores de RAC i del grup Flaix. En aquestes falques es plantegen situacions diverses, drets lingüístics, com actuar, i es donen informacions sobre la llengua catalana que malauradament desconeixem massa. Un dels objectius que ens proposem és recuperar l'autoestima i la capacitat d'acció. I  deixar de banda els complexos per  no acceptar altre cosa que no sigui una normalitat per a la nostra llengua, entenent normalitat com a un tractament democràtic i just, i entenent com a normalitat aquelles actuacions lingüístiques  individuals que poden aportar benestar per a la població començant per evitar l'abandonament de la llengua, és a dir, començant per utilitzar el català en tots aquells contextos en què la comunicació és possible. Perquè el català suma, i val la pena.

I cal que enfortim la societat civil, no pas aquella que fa grans discursos teòrics i actes que aixequen molt d'entusiasme entre convençuts però que no aconsegueixen canviar les coses, si no   aquella que treballa el dia a dia i transforma. El país ho necessita, i especialment els col·lectius més desafavorits o més afectats per la crisi.