Articles d'opinió ← Altres articles

El que és habitual no és normal

Daniel Mundet

Ja hem fet molts articles al voltant del que està passant ara amb el model d'escola catalana. El que ja fa uns mesos que s'està intensificant és resultat d'un caldo de cultiu que fa molts anys que s'està treballant. La justícia està executant un pas més, no sabem si el darrer, d'una cadena creada. Una cadena on participen mitjans de comunicació, polítics demagogs i incendiaris, i sobretot, les estructures d'un Estat que només accepta la uniformitat.

Contra això, i, malgrat tot, hem d'actuar amb fermesa i intel•ligència. La reacció que com a societat civil i que com a país hem tingut per defensar el nostre model educatiu ha estat a l'alçada de les circumstàncies. La unitat d'acció que s'ha creat al voltant de la coordinadora d'entitats Som Escola, en la qual hem participat i participem molt activament, n'és un bon exemple. Tothom té clar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és més que una sentència. Per això, cal actuar amb energia i defugir l'encotillament al qual ens volen sotmetre. Hi ha legitimitats que estan per sobre de sentències, com ara la del Parlament de Catalunya - argument que ha estat plantejat per la mateixa consellera. És important recordar aquest argument i s'hauria de desenvolupar a nivell jurídic; sobretot a partir d'altres exemples i situacions ocorreguts a l'àmbit internacional. A Catalunya la modesta legislació no és capaç de contrarestar la maquinària impositiva i limitadora actual de la legislació estatal.

És per això que és important que no perdem de vista que el que, per desgràcia, ha esdevingut una situació habitual per a la llengua catalana, no és gens normal, ni aquí ni enlloc.