Articles d'opinió ← Altres articles

El Raval també parla tagàlog

Eulàlia Buch

El Raval és en l'actualitat el barri més multicultural de tot Barcelona, on només de la directa observació dels seus carrers ens adonem de la diversitat multicultural i ètnica que s'hi dóna.

L'altre dia vam realitzar les activitats infantils a l'escola Castella del Raval, un centre educatiu amb un índex molt elevat d'alumnes nouvinguts. Em va sorprendre que l'origen filipí fos el més freqüent entre l'alumnat. Més fins i tot que el pakistanès o el marroquí. D'origen filipí n'eren quasi un 50% dels alumnes del centre.

La comunitat filipina de Barcelona és una de les més antigues i més grans d'Europa. Es concentra sobretot al barri del Raval de Barcelona, a la zona nord-oest del Raval (Riera Alta, la Cera i Riera Baixa) just al costat d'on es troba l'escola.

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha unes 15.000 persones d'origen filipí, i el 80% són dones. D'aquestes, més de 3.000 (segons l'anuari estadístic de la ciutat de Barcelona) viuen al Raval.

Una part important de la comunitat filipina resident a Catalunya prové de la zona metropolitana (Metro Manila) i parla tagàlog com a llengua materna.

L'arribada d'alumnes de tot el món ha fet que en aquesta escola es parlin més de 25 llengües: tagàlog, xinès, wòlof, urdú, quítxua, anglès, amazic, àrab, etc. Durant la diada els alumnes ens van oferir les seves llengües i cultures d'origen a través del passaport de les llengües, el concurs de les llengües i altres tallers que vam poder compartir junts. Però gràcies a la immersió lingüística i un mètode pedagògic d'èxit educatiu tots els alumnes han après el català, i el català ha esdevingut la llengua comuna del centre.

Un model educatiu inclusiu, que no segrega l'alumnat per motius d'origen, i que potencia el reconeixement de la diversitat lingüística. El català ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament i aquest fet és compatible amb què es promogui el respecte de les noves llengües que ara també són catalanes.