Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Fracassarà, senyor Wert

Teresa Casals

Fracassarà, senyor Wert, en l'intent de modificar el règim lingüístic de l'ensenyament a Catalunya. Fracassarà perquè vostè no té com a objectiu millorar el coneixement de llengües del nostre alumnat, vostè vol imposar, des de l'Estat, el model que el PP reclama de fa més de vint anys i que, a Catalunya, només té el suport de grups minoritaris.

Fracassarà, senyor Wert, perquè el model educatiu català, que hem construït entre tots, és un referent de democràcia, qualitat educativa i convivència i compta amb un amplíssim consens social. El nostre model escolar, d'èxit reconegut, ha aconseguit que, en acabar l'escolaritat obligatòria, l'alumnat sigui competent en, com a mínim, dues llengües: el català, llengua pròpia de Catalunya i el castellà, llengua de l'Estat.

Si separéssim els infants per raó de la llengua que parlen a casa, aquells que s'escolaritzessin només en castellà, mai no aprendrien català. Això voldria dir impedir que els ciutadans de Catalunya tinguessin les mateixes oportunitats, voldria dir dividir, separar. I nosaltres, a Catalunya, volem ser un sol poble. Volem sumar. Segurament és precisament això el que vostè vol impedir. A Catalunya, senyor Wert, volem que tothom que ho desitgi, pugui viure plenament en català i volem que els nostres joves siguin competents en quantes més llengües millor. Veiem el coneixement, i sobretot l'ús de les llengües, com a una oportunitat, mai com un problema.

Fracassarà, senyor Wert, perquè els seus arguments no són ni pedagògics, ni socials. Són polítics. I, a Catalunya, els seus plantejaments polítics són minoritaris. Segurament serveixen per fer créixer les audiències de determinades ràdios alimentades per polèmics tertulians que criden i gesticulen. Nosaltres tenim un gran respecte per l'educació del nostres joves. La comunitat educativa, malgrat totes les dificultats, està al peu del canó. Al costat del Parlament i del govern de Catalunya per defensar el nostre model educatiu que garanteix la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat. Mantindrem la calma i continuarem parlant català. Hi estem acostumats. El seu govern passarà, vostè, si tenim en compte les enquestes, no serà recordat com un gran ministre d'Educació i nosaltres continuarem treballant per mantenir a les nostres escoles el nivell de qualitat i de convivència que hem aconseguit fins ara.