Articles d'opinió ← Altres articles

El senyor Wert. Deriva totalitària

Teresa Casals

L'escola catalana, que hem construït entre tots, és un referent de democràcia, qualitat educativa i convivència. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular dels aprenentatges i, el castellà, llengua familiar i de context social d'una part important de l'alumnat, té garantit el seu coneixement i el seu ús, com ho demostren les diferents avaluacions internes i externes que posen de manifest que un alumne català, en acabar l'ensenyament obligatori, té el mateix grau de competència en llengua castellana que el que pugui tenir un alumne escolaritzat a Segovia, per exemple.

El nostre sistema educatiu, qualificat per la Unió Europea com un model d'èxit, està en el punt de mira del senyor Wert el qual, sense cap mena d'escrúpol, manifesta que el seu objectiu és "españolizar los alumnos catalanes".

Cap argument pedagògic, cap argument social. Només arguments polítics. Els arguments polítics del PP vehiculats a través de la FAES, que per això cobra un milió d'euros anuals. Però, malauradament per al senyor Wert, el PP és minoritari a Catalunya i la resta de forces polítiques catalanes van aprovar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que és vigent a casa nostra.

El projecte de llei del senyor Wert pretén separar els nens i nenes de les escoles catalanes per raó de la llengua que parlen a casa. I, en el fons, el que vol és dividir socialment Catalunya entre catalanoparlants- bilingües-  i castellanoparlants - monolingües- Pretén que una part de la població a Catalunya, hi pugui viure exclusivament en castellà. Treballa per establir una llengua, una cultura i una història homogènia a tot l'estat espanyol. La seva.

El senyor Wert ha obert un conflicte on no existia. Hi ha un divorci evident entre el gruix de la població que viu la qüestió lingüística amb normalitat i els plantejaments del senyor Wert. No sé si comptava amb la reacció ferma, decidida i constant dels ciutadans de Catalunya. La societat civil, al voltant de Somescola, es manté unida, al costat del Parlament de Catalunya i del govern de la Generalitat. Mantindrem la calma i continuarem parlant català.