Articles d'opinió ← Altres articles

Guanyar el partit

Francesc Marco

Les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona ens han mostrat novament que, per la seva transcendència, allò que succeeix en el si del Barça sobrepassa l'àmbit estrictament esportiu i passa a ser una qüestió de debat general.

No podem obviar el fet que el Barça, com a institució, i els seus jugadors i directius, com a persones públiques de referència, formen part de l'imaginari col·lectiu i, per tant, les seves actituds i decisions tenen una destacada capacitat d'incidència a la societat.

És per això que, paral·lelament a d'altres iniciatives de la societat civil que compartim al voltant del vincle del club amb el moment que ara viu Catalunya, des de l'ONG del català es va elaborar un document amb 5 grans línies a voltant de quin hauria de ser el compromís del Barça amb la llengua catalana.

Els 5 compromisos feien referència a:

  1. Vetllar perquè el català sigui llengua plenament oficial del club, tant pel que fa a la seva organització interna com pel que fa a la comunicació externa
  2. Impulsar mesures al futbol formatiu perquè els jugadors de La Masia tinguin bones competències lingüístiques
  3. Garantir que el català sigui la llengua prioritària en els drets televisius als territoris de parla catalana
  4. Exigir el compliment dels drets dels consumidors pel que fa a l'etiquetatge de productes
  5. Internacionalitzar la llengua catalana al món

Al llarg dels intensos dies de campanya, el document va ser signat per les quatre candidatures que optaven a la presidència del Barça: Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta, Agustí Benedito i Toni Freixa. Això permet ara, després dels comicis que van tenir lloc aquest passat dissabte, obrir una nova fase. És el moment d'establir el calendari de seguiment dels compromisos adquirits i veure com podem anar fent passos per assolir els objectius que volem a favor de la llengua catalana.

Així mateix, més endavant, serà interessant poder traslladar aquests punts programàtics a d'altres clubs i entitats esportives del país per tal que, entre tots, puguem guanyar el partit!