Articles d'opinió ← Altres articles

Pla de valors

Mar Forcada

La llengua catalana és un valor transversal de la nostra societat i és una eina fonamental per a concebre el país de demà. És per això que la Plataforma per la Llengua participa activament en l'elaboració del Pla Nacional de Valors. El Pla és una iniciativa del Govern de la Generalitat capitanejada per Pepa Ninou, cap de Civisme i Valors de la Direcció General d'Acció Cívica Comunitària, del passat mandat, aprovada mitjançant Acord de govern l'octubre de 2011.

És un Pla per a promoure valors a Catalunya per a una nova cultura cívica. És transversal i hi ha implicades totes les conselleries de la Generalitat, i ha estat elaborat per un comitè d'experts; constituït per 22 grups de treball formats per 500 experts del món, acadèmic i social; dividit en diverses fases, actualment està en la d'implementació de comunicació.

L'objectiu és entendre els valors imperants fins al moment i detectar els que s'han anat definint com de nou paradigma o emergents. Comporta tots els àmbits, des de l'educació, la cultura i l'esport, fins a la justícia, la seguretat o la ciència, per dir-ne alguns. El nostre és la llengua, és transversal, però per una qüestió d'ordre pragmàtic, està inclòs dins del grup de treball de cultura, on participem de manera activa des del primer moment. Tot i que la resta d'àmbits ens tenen presents.

Som protagonistes del final d'un model social vigent i de l'emergència d'un de nou, amb els valors diferents que això comporta, tot i que molts representants nostres, tant de l'àmbit polític com del civil, encara es resisteixen a assumir aquests canvis; canvis que van en la línia d'aquest pla: centrar-se en la persona i la seva projecció en la comunitat, com algú que està immers en un projecte col·lectiu: "El país creix quan les persones creixen". Com en el cas del català i tot el potencial que té culturalment, empresarialment i de desenvolupament personal.

La nostra llengua és creadora de sentit, de pertinença comunitària. La seva funció social cohesionadora, dins la diversitat cultural del nostre país, és reconeguda. La seva capacitat integradora aconsegueix unir fins a parlants de quasi 300 llengües diverses a casa nostra.

Anys de persecució i prohibició han contribuït a la poca consciència, en certs sectors de la nostra societat, de la importància del català, que forma part del nostre imaginari social i cultural.

Tot això es posa en valor en aquest pla. Forma part d'aquest canvi social que estem vivint. Vol que les persones, els col·lectius de l'àmbit que sigui, polític o civil, sumin i les ajuda en el creixement personal i col·lectiu. Com fa la nostra llengua quan és adoptada per nous parlants, dotant-los de noves oportunitats.