Articles d'opinió ← Altres articles

Què passaria si...?

Puri Pinto

Què passaria si els ratolins del laboratori poguessin explicar l'experiment? Què passaria si l'experiència que tan sols ells experimenten, pobres animalons, fos transmesa des del seu propi punt de vista? Què passaria si els científics del laboratori haguessin d'admetre les crítiques (o els agraïments) dels ratolins sobre els quals s'han traçat tantes conjectures i tantes hipòtesis? Què passaria si els ratolins reivindiquessin el seu dret a poder participar en les decisions d'un projecte que els afecta, a ells, molt més que a ningú? Què passaria si, entre d'altres coses, reivindiquessin el protagonisme, no ja de qui ha de patir l'experiment, sinó de qui, voluntàriament, decideix abocar-se a un projecte que creu que té tot el dret de dissenyar amb el suport i l'assessorament dels científics i entesos del projecte i coneixedors de les mesures i de les substàncies que, tanmateix, aquests últims mai, mai no han tastat ni tastaran?

Doncs bé, els ratolins ja fa temps que han començat a estendre i divulgar el seu discurs, concretament els ratolins que han experimentat allò que ells anomenen "adopció lingüística de la llengua catalana". Són ratolins desacomplexats, transgressors i juganers que tenen una gran consciència de la força i l'efectivitat del seu discurs, entre d'altres motius perquè ho han pogut comprovar quan, davant dels espectadors, testimonis o implicats en l'experiment, han rebut llur suport i aprovació. Són ratolins que, avorrits del circuit de la gàbia, han decidit obrir-la, buidar-la i intervenir, des de l'exterior, en l'experiment que tan bé coneixen. I expliquen tots els pros i contres, tots els encerts i desencerts. Fins i tot poden intercedir per tal d'explicar l'enriquiment que representa "l'experiment" als ratolins que en defugen.

Fóra, doncs, poc intel·ligent desanimar-los, cosa que, d'altra banda, és ben difícil, atès que l'experiència de superar exitosament un ardu procés de conflicte lingüístic els ha proveït d'una força, una empenta, una seguretat i una immunitat suprema. D'altra banda, desencoratjar-los fóra la millor manera d'evitar que l'experiment de l'adopció lingüística de la llengua catalana reeixís. I fóra també una manera eficaç d'acabar amb les possibilitats de vida i benestar d'una llengua que ha trobat, en aquests ratolins, un gran aval per al seu futur.