Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Visió de conjunt

Dani Mundet

Normalment durant els mesos d'estiu baixa el ritme informatiu i d'activitat en general. Són uns mesos on tradicionalment s'aprofita per descansar i preparar el proper curs. Sembla que aquest estiu, per diferents motius, pot ser que sigui força mogut. No només per les falses polèmiques que, potser degut a les altes temperatures, caldegen l'ambient fora de Catalunya, sinó també perquè hi ha diversos factors que fan pensar que la sentència del Tribunal Constitucional espanyol pot retallar el nou Estatut català i de manera especial els articles referents al reconeixement de la llengua catalana. Cal no avançar esdeveniments, però és important estar preparats i ser conscients del que pot passar. No ens hem de deixar impressionar per la possible sentència, ni tampoc bloquejar-nos i aturar-nos en la nostra tasca.

A la Plataforma per la Llengua tenim entre els nostres seus objectius el de garantir la presència de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits i a tot el territori de llengua catalana. És per això que si fem una observació global de diferents aspectes relatius a la nostra llengua podem veure com hi ha moviments de fons que poden ser positius a mig llar terme. En primer lloc, tot i que amb passos molt tímids, sembla que el català per primer cop tindrà un cert reconeixement a la constitució francesa. Caldrà veure quines implicacions pot arribar a tenir aquest fet, però cal valorar-ho de forma positiva. En un altre àmbit, la constitució a Andorra de la Fundació Ramon Llull suposarà disposar d'un instrument de treball que ha de permetre aplegar energies i idees per fer un treball comú en favor de la llengua i cultura catalana. Cal ser conscients que en els darrers 300 anys cap organisme institucional no ha representat aquesta gran majoria de territoris i de llengua i cultura comunes. Una millor presència en l'àmbit internacional de la nostra llengua, que faci visible la nostra realitat i la nostra cultura, i un reconeixement oficial, real, del català a la Unió Europea. Són reptes que hem d'afrontar amb energia i combinar amb la nostra dinàmica del dia a dia, on malgrat el que ens vulguin fer creure, cal continuar treballant amb constància, optimisme i visió de conjunt.