Articles d'opinió ← Altres articles

Fets, no paraules

Pere Campí

Acabo de llegir que l'Ajuntament de Barcelona subvenciona anualment 20 escoles d'adults per tal que imparteixin classes gratuïtes de castellà per a persones nouvingudes. Això ho he llegit en un document que podeu trobar al web municipal, en el qual s'enumeren altres accions que l'Ajuntament de la capital catalana fa en relació amb l'acollida lingüística en castellà:

 

  • Ha impulsat la creació d'un grup de treball format per 25 entitats en què es treballen projectes comuns sobre com facilitar el coneixement de la llengua castellana.

 

  • Financia l'elaboració i l'edició de materials didàctics per a l'aprenentatge de la llengua castellana.

 

  • Ha editat un tríptic on es donen a conèixer les 25 entitats què es pot aprendre el castellà de forma gratuïta.

 

  • Ha editat unes guies de recursos per districtes en 8 idiomes on hi figuren els centres i les escoles d'adults on es pot aprendre castellà.

 

  • Ha editat una fitxa de derivació a cursos de castellà per als professionals que atenen les persones nouvingudes, de la qual se n'ha fet una edició de 400 exemplars.

 

  • Finalment, informa dels llocs on es pot aprendre castellà de forma gratuïta a les sessions informatives grupals per als nous empadronats a la ciutat de Barcelona.

 

D'acord, tot això és genial. Ara bé, jo em pregunto: respecte a l'acollida lingüística en català, què fa l'Ajuntament de Barcelona? Simplement es limita a delegar-la al Consorci per a la Normalització Lingüística? No creieu que hauríem d'esperar que, com a mínim, fes el mateix tipus d'accions que fa per a l'acolliment lingüístic en castellà?

 

L'actual govern municipal va assumir fa menys d'un any el compromís amb la llengua i la cultura catalanes. A l'acord per al govern de l'Ajuntament de Barcelona (2007-2011) hi podem llegir els següents punts:

 

  • «Cal fer del català la llengua compartida per tota la ciutadania, la llengua de vertebració de la pluralitat.»

 

  • «Impulsarem el català com a llengua compartida de la ciutadania, com a llengua d'integració i vertebració social en l'actual marc de complexitat social i cultural.»

 

  • «Elaborarem un pla local de foment de l'ús social del català.»

 

És clar que això potser només són paraules.