Articles d'opinió ← Altres articles

Sí el català suma

Puri Pinto

La Plataforma per la Llengua ha tret un nou lema a favor de l'ús social de la llengua catalana: "El català suma". Aquest breu eslògan és una afirmació senzilla, contundent i ferma perquè, certament, l'ús del català és, des d'una perspectiva global, molt rendible.

El català suma perquè proporciona valor afegit. És beneficiós per a les empreses, perquè es percep com un signe de qualitat i connecta millor les empreses amb el seu mercat. Però el català també suma perquè parlar català a Catalunya suposa una actitud en defensa del manteniment de la diversitat lingüística del nostre món. Suma perquè parlar català no implica haver de deixar de parlar altres llengües, únicament gestionar-ne els usos per tal d'evitar que cap d'elles interfereixi en el benestar de l'altra. Suma perquè els catalanoparlants d'adopció han trobat en la llengua catalana un element essencial de connexió amb el país on viuen, sense haver de renunciar a res ni renegar de res, sinó tot el contrari. L'adopció de la llengua catalana els ha comportat beneficis en la integració, enriquiment en l'autoconstrucció de la seva pròpia identitat, harmonia entre el passat llunyà i el present proper i, sobretot, culminació del procés d'integració social i econòmica de les generacions que van immigrar a Catalunya, gràcies a la integració lingüística i cultural de les segones i terceres generacions.


Parlar català suma perquè parlant català a Catalunya no s'hipoteca l'existència de cap altra llengua i, doncs, suma perquè el seu ús vetlla pels principis de sostenibilitat, solidaritat i respecte. Parlar català, lluny de provocar la substitució lingüística del castellà, planteja tan sols la necessitat de cedir àmbits d'ús per tal de compartir un mateix benestar i unes idèntiques garanties de futur. El català suma perquè és l'única opció de llengua comuna a Catalunya que garanteixi alhora les tres coordenades essencials de tota llengua comuna: la cohesió social, la continuïtat amb la cultura històrica del territori i la sostenibilitat lingüística.


Per tot això, pares castellanoparlants d'origen i catalanoparlants d'adopció (com jo mateixa), des de l'orgull de tenir el castellà com a primera llengua, sumem pel català, i contribuïm a un futur de vida en comú per les properes generacions.