Articles d'opinió ← Altres articles

El descrèdit del CCPAE. Quina garantia tenim que els productes ecològics catalans ho siguin de debò?

Tais Bastida

La major part de productes ecològics catalans incompleixen la normativa sobre etiquetatge. Què més incompleixen? Son realment ecològics?

La major part de productes ecològics catalans incompleixen la normativa sobre etiquetatge. Què més incompleixen? Son realment ecològics?

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un nou estudi sobre els productes ecològics amb segell de qualitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) en què es constata que el 74,5% dels productes analitzats no inclouen el català en les seves etiquetes, com marca la Llei de Política Lingüística des de fa 12 anys.

El 2007 la Plataforma per la Llengua ja va fer aquest mateix estudi, amb resultats similars. Durant aquests 3 anys, algunes empreses que el 2007 incomplien la Llei pel que fa a l'etiquetatge, han començat a etiquetar en català. Però l'administració no s'ha mogut ni una coma i segueix permetent l'incompliment de la Llei. El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya diu clarament que no exerceix les seves funcions públiques i es nega a tramitar les denúncies que s'interposen per incompliment de la Llei de Política Lingüística. Ja veiem que allò de "les lleis estan per complir-se" no val per a tot.

Com que el debat sobre la llengua està manipulat i fins i tot molts periodistes han caigut en el joc de quatre potes, vagi per avançat que existeixen més de 200 lleis que obliguen a etiquetar en castellà als Països Catalans (en català només els productes dels quals parlem), com també existeixen més de 500 lleis que obliguen a utilitzar el castellà als Països Catalans, en tots els àmbits, molts cops en exclusivitat.

Per la seva part, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) permet la utilització d'aquest segell incomplint el mateix reglament del Consell com també les obligacions en etiquetatge, tot això amb el vist i plau del Departament d'Agricultura. D'aquesta manera, el CCPAE està desacreditant el seu segell, ja que demostra que no és capaç de fer-ne complir les obligacions i criteris fixats per a obtindre'l. Què més no compleix el segell CCPAE? Qui ens ho garanteix, si la mateixa administració es nega a fer complir un dels seus preceptes?