Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

És normal que s'obligui a retolar en català?

Breu anàlisi de la legislació lingüística sobre la retolació comercial en 12 comunitats lingüístiques de 9 estats diferents, que són comparables a la catalana (hi ha comunitats d'entre 50 mil a 10 milions de parlants). Mostrarem, de manera empírica, com la regulació de la llengua oficial i pròpia en aquest àmbit és plenament normal en totes les comunitats analitzades.