Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Conscienciació lingüística - Informes i Documents

Balances lingüístiques 2015

Llibre blanc sobre el tractament del català respecte al castellà a l'estat espanyol