Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Informes i Documents

El panorama social de la llengua catalana a Menorca (2022)

Aquest estudi de Plataforma per la Llengua permet conèixer les competències, els comportaments, les percepcions i els usos lingüístics de la població de Menorca l'any 2022. D'aquest informe, se'n desprèn que els joves són el grup social que més fa servir habitualment el català (el 73 %), que el nivell de competència lingüística és elevat (més del 95 % dels menorquins entenen el català i prop del 80 % el saben parlar), que hi ha un consens social majoritari que el català és útil i que gairebé el 80 % dels menorquins tenen clar que parlen la mateixa llengua que es parla a Barcelona o a València. Com a nota negativa, l'estudi també permet saber que una quarta part dels catalanoparlants s'adrecen en castellà als desconeguts i que el català és molt poc present en el consum cultural.