Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua celebra l’aprovació de la Llei del cinema, i demana que s’apliqui el més aviat possible

La Plataforma per la Llengua fa les següents valoracions amb motiu de la recent aprovació de la Llei del Cinema i del Codi del Consum. Malgrat la greu sentència del Tribunal Constitucional retallant els drets lingüístics dels catalans, aquestes lleis aprovades pel Parlament de Catalunya són importants per avançar vers la igualtat de drets dels ciutadans catalans i disposar d'un marc jurídic propi.

 

Llei de cinema de Catalunya

En relació a la Llei de cinema volem manifestar les següents consideracions:

 • Primerament, volem recordar l'Estudi sobre les pràctiques i legislacions entorn de la llengua al cinema en diversos països europeus, Quebec i Catalunya elaborat per la Plataforma per la Llengua, en el que s'analitza la situació lingüística al cinema en països com Quebec, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Suïssa,  Dinamarca i Bèlgica, que tenen llengües comparables a la nostra. El treball mostra com, de totes aquestes llengües, el català és l'única llengua pròpia i oficial que no gaudeix d'un ús generalitzat en les pel·lícules doblades o subtitulades al cinema. I això, paradoxalment, quan en una comparativa de la recaptació de cinema per habitant a Europa (amb dades del 2004), Catalunya ocupa el segon lloc després d'Irlanda. I quan, tot i projectar-se sovint en horaris i sales menys competitives, l'any 2007 la mitjana d'espectadors a cada sessió de cinema en català ja va ser més alta que per a la sessió en castellà. Trobareu l'estudi a: www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/59
 • En segon lloc, la Plataforma per la Llengua ha endegat fa setmanes la campanya "Volem crispetes", que reclama que es garanteixin els drets de tots els espectadors al cinema, i que el cinema en català estigui en igualtat de condicions respecte a l'oferta de cinema en llengua castellana. Trobareu la informació complerta de la campanya al web http://www.volemcrispetes.cat/

Per tot això:

 • Valorem positivament la Llei, ja que pretén garantir els drets lingüístics sobre el mercat cinematogràfic en la línia dels estats democràtics europeus.
 • Demanem que Llei desenvolupi les mesures i els reglaments que assegurin l'exhibició de còpies doblades i subtitulades en català a totes les sales de Catalunya i a les hores de màxima assistència al cinema, la presència del català en les pistes dels DVD i en el cinema que es vendrà en un futur per Internet.

Codi de Consum:

Pel que fa al Codi de Consum, la Plataforma per la Llengua també vol expressar el següent posicionament:

 • Amb la nova Llei, les empreses tindran un termini entre 6 mesos i un any per tal que les informacions bàsiques obligatòries dels productes estiguin també en català. Així s'especifica a l'article 128.1 sobre drets lingüístics de les persones consumidores.
 • Per primer cop, aquest dret passa a ésser una obligació per part de les empreses, com s'esmenta a l'article 211.5. Això vol dir que a febrer del 2011 les grans empreses de refrescos, iogurts, medicaments, joguines o electrodomèstics que encara no etiquetin en català hauran d'haver canviat l'etiquetatge i les instruccions dels productes per tal d'adaptar-los a la nova normativa.
 • Tot i això, en aquest moment hi ha 192 lleis de l'Estat (analitzades per la Plataforma per la Llengua a juny del 2010) que obliguen l'etiquetatge, les instruccions i les garanties dels productes en castellà de pràcticament tots els productes que es distribueixen a Catalunya, amb, naturalment, un règim sancionador (vegeu www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/985). Entre aquestes lleis hi ha el Reial Decret legislatiu 1/2007 de Defensa dels consumidors i usuaris. Aquestes lleis, juntament amb els centenars de legislacions que imposen el castellà en molts altres àmbits, suposen que, aproximadament, per cada llei que el Govern català fa per afavorir el català a Catalunya, el Govern espanyol en faci 50 que afavoreixen el castellà en aquest mateix territori. Així mateix, el 99% de les multes lingüístiques a Catalunya encara són per no emprar la llengua castellana (vegeu-ho en el següent enllaç: www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/930
 • D'altra banda l'article 128 inclou el dret de rebre en català les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que se'n desprenguin, així com els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules-tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es desprengui de la realització d'algun dels contractes esmentats. Les persones consumidores també tenen el dret de ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram