Notícies ← Altres notícies

Air Berlin és l'única de les 5 companyies aèries amb més volum de passatgers que no utilitza el català a casa nostra

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un informe sobre la presència del català en la megafonia dels vols i en els llocs web de les companyies aèries que operen en els territoris de parla catalana (vegeu-lo a: www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/69).

Les dades que recull l'estudi s'han obtingut mitjançant la recopilació de fitxes sobre els usos lingüístics en la megafonia dels vols, que han enviat els usuaris de les companyies aèries entre el juliol de 2009 i el gener de 2010. En l'estudi també s'analitzen les versions lingüístiques dels llocs webs corporatius de les companyies aèries analitzades al primer apartat. La Plataforma per la Llengua llança ara aquestes dades coincidint amb l'inici de la temporada alta del període vacacional i amb motiu del gran nombre de vols que s'agafaran aquests dies en els aeroports dels territoris del domini lingüístic català.

L'informe té com a objectiu copsar l'estat de l'ús de la llengua catalana en dos àmbits claus de les relacions de les companyies aèries amb els usuaris: la megafonia i els llocs web. El treball constata que tot i que les companyies aèries fan servir el català, ho fan molt per sota de la presència del castellà i l'anglès. En concret, el català és emprat en la megafonia gravada de 31 vols dels 131 recollits, un nombre que suposa el 24,8% dels vols analitzats. L'ús del català en les comunicacions megafòniques de la tripulació és més modest: en 21 vols s'utilitza, un percentatge que representa el 16% del total. En relació a les companyies aèries, un 25% de les companyies aèries estudiades empren el català en la megafonia gravada d'algun dels vols analitzats. Aquesta proporció baixa fins al 17,9% si ens referim a les empreses que l'utilitzen en les comunicacions megafòniques de la tripulació.

En tot cas, si analitzem les principals companyies en nombre de passatgers transportats a l'àrea lingüística catalana l'any 2009 observem que 4 de les 5 primeres  empraven el català en la megafonia gravada o en les comunicacions megafòniques de la tripulació en algun dels vols analitzats. Aquestes companyies són Ryanair, Vueling, Spanair i Air Europa. Tanmateix, cal esmentar que hem detectat deficiències parcials en l'ús del català en totes aquestes companyies (en alguns vols no s'empra, el missatge en català és més curt que en la resta d'idiomes, etc.). L'excepció és Air Berlin, que no utilitza el català en cap de les dues variables analitzades.

De forma complementària, s'han sotmès a estudi els usos lingüístics en els llocs webs de les companyies aèries analitzades en l'apartat anterior. Els resultats ens mostren que dels 27 llocs webs estudiats 7 disposen de versió lingüística en llengua catalana, una dada que representa el 25,9% del total analitzat. De les 7 companyies més importants en volum de passatgers a les terres de parla catalana, només Air Berlin, altra vegada, no disposa d'una versió en llengua catalana.

Cal fer una menció especial a la companyia American Air Lines, una de les més importants dels Estats d'Units, que mostra un respecte escrupolós envers la llengua catalana, emprant en els seus vols el català en la megafonia de manera sistemàtica, al mateix temps que disposa d'una versió en català del lloc web corporatiu.

Malgrat que els resultats ens mostren importants dèficits en l'ús del català, cal afirmar que les principals companyies aèries que operen a les terres de parla catalana, a excepció d'Air Berlin, empren el català en algun dels àmbits analitzats. Per tant, d'aquests resultats se'n desprèn que algunes de les companyies aèries líders a Europa i al món assumeixen el valor comercial del català a l'hora d'actuar dins el domini lingüístic català, atès que els comporta una millor adaptació al mercat i els permet millorar el servei i la imatge comercial. Així mateix, amb l'adopció del català en les relacions amb els usuaris, els consumidors catalans veuen respectats els seus drets lingüístics. La Plataforma per la Llengua continuarà defensant els drets dels consumidors catalans, i demana als ciutadans que facin arribar novament a l'entitat més fitxes sobre la llengua utilitzada en els vols amb origen i/o destinació a les terres de parla catalana, per tal d'elaborar l'actualització de l'estudi. La fitxa es pot descarregar del següent enllaç: www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1017.

Finalment, l'entitat anima les companyies aèries a utilitzar el català en la megafonia de tots els vols amb origen i/o destinació als aeroports del domini lingüístic català i a disposar d'una versió lingüística en llengua catalana del lloc web corporatiu. Només així, les companyies aèries acompleixen els drets lingüístics dels consumidors catalans i la Responsabilitat Social Corporativa envers el territori i la seva gent.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram