Notícies ← Altres notícies

Demanem que s’aprovi el Decret que regula l'acreditació del coneixement del català per al professorat contractat a les universitats catalanes

Per la Plataforma per la Llengua, el deure de conèixer la llengua catalana per part del professorat estable de les universitats catalanes és tan obvi que sembla impossible que sigui encara motiu de debat en un marc com l'universitari on el coneixement de les llengües hauria de ser un actiu irrenunciable.

En el marc del debat que s'està produint en relació amb la necessitat que el professorat universitari demostri la seva competència en llengua catalana, la Plataforma per la Llengua, que està en plena campanya "A la universitat en català!", vol manifestar el següent:

 • A tots els països del món, a Espanya també, el sistema universitari blinda el requisit de la llengua pròpia i n'exigeix el seu domini a tots els candidats a ocupar una plaça de professor a la universitat.
 • Cal assegurar que el català tingui a les universitats una posició sòlida per garantir la funció integradora i de cohesió social de la institució i per tal d'assegurar que la societat catalana té accés a tots els àmbits del pensament i del saber en la seva llengua pròpia.
 • Cal respectar el dret individual de l'alumnat que es pot adreçar al professor, oralment o per escrit, en català. Aquest dret, previst a l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es veuria conculcat en el cas que el professor o professora no el pogués entendre. Per tant: la capacitació lingüística del professorat és la garantia dels drets lingüístics individuals de l'alumnat universitari.
 • El deure de conèixer la llengua catalana per part del professorat estable de les universitats catalanes és tan obvi que sembla impossible que sigui encara motiu de debat en un marc com l'universitari on el coneixement de les llengües hauria de ser un actiu irrenunciable. Volem universitats plurilingües, aspirem a aconseguir que l'alumnat de les universitats catalanes pugui seguir els seus aprenentatges i es pugui professionalitzar en la seva llengua. Les universitats, sobretot les públiques, estan sostingudes amb fons públics i, per tant, han d'estar al servei de la societat que les sustenta.
 • El talent i el coneixement de la llengua del país no són temes antagònics, al revés. Costa d'imaginar un professor amb talent que sigui incapaç d'aprendre català, una llengua romànica que té tants punts de contacte amb el castellà i les altres llengües romàniques. Estudis molt seriosos i experiències pràctiques realitzades a les universitats catalanes (la UB, per exemple, que exigeix, sense excepcions, el nivell C de català a tot el nou professorat des de fa més de sis anys, és la universitat que més professorat estranger ha contractat durant aquest temps) demostren que calen molt poques hores per aprendre una llengua romànica nova quan se'n coneix una altra en profunditat.

Així doncs, la Plataforma per la Llengua demana que, finalment, després de més de 7 anys de negociacions, el Decret que ha de regular l'acreditació del coneixement del català per al professorat contractat a les universitats catalanes s'aprovi i s'apliqui d'immediat.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram