Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua es persona en el procés judicial en defensa del Decret d’universitats

El Decret, que ha estat recorregut per Convivencia Cívica, estableix que el professor universitari ha de conèixer les dues llengües oficials de Catalunya i que els alumnes tenen dret a rebre les classes en català. L'organització creu que el recurs va contra allò que els ciutadans de Catalunya han decidit de manera democràtica, i contra el dret dels estudiants a poder rebre l'ensenyament universitari en la seva llengua.

La Plataforma per la Llengua ha decidit personar-se davant del Recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat Convivencia Cívica Catalana contra el Decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. La Plataforma per la Llengua vol, així, continuar la seva aposta per a la consolidació del català a les universitats del país.

El decret implica el compliment de la Llei d'universitats de Catalunya, que estableix, d'una banda, que el professor universitari ha de conèixer les dues llengües oficials de Catalunya i, de l'altra, que els alumnes tenen dret a rebre les classes en català. Les universitats i el professorat tenen un termini de dos anys per complir el decret, que només seria aplicable als nous professors funcionaris i contractats de les universitats públiques i privades catalanes.

En relació al recurs, la Plataforma per la Llengua considera:

 • Que cal respectar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que en el seu article 35.1 diu que "Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari".
 • Que cal defensar i aplicar el Decret 128/2010 de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats de Catalunya, com a primer pas per a la normalització del coneixement del català entre el professorat de les nostres universitats.
 • Que és necessari que els professors coneguin la llengua catalana com a mesura per garantir el dret individual de l'alumnat a adreçar-se al professor, oralment i per escrit, en català. La capacitació lingüística del professorat és la garantia dels drets lingüístics.
 • Que el Recurs contenciós administratiu núm.859/2010 interposat per Convivencia Cívica Catalana va contra les lleis amb què els ciutadans de Catalunya s'han dotat de manera democràtica i contra els drets dels estudiants a poder emprar la seva llengua a la universitat.
 • Que el català és un actiu i una porta i una font d'oportunitats que les nostres universitats han de valorar i promocionar, com a eina d'enriquiment, d'innovació i d'excel·lència.
 • Que la formació universitària dels nostres joves amb la llengua catalana, també com a vehicle dels seus aprenentatges, garanteix futurs professionals preparats per exercir les seves professions en la llengua del país.

Per tot plegat, la Plataforma per la Llengua:

 • Torna a fer patents les reivindicacions de la campanya "A la universitat en català!", realitzada conjuntament amb el Sindicat d'estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Plataforma Universitària pel català (PUC), l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), Estudiants en Acció, Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) i Joves de Mallorca per la Llengua, i que va mobilitzar desenes de milers de persones de les universitats dels Països Catalans (podeu veure'n més informació a: http://www.alauniversitatencatala.cat/).
 • Continuarà treballant activament per a la universitat en català, i és per això que s'ha personat per a la defensa del decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram