Notícies ← Altres notícies

Quatre dades sobre la importància del català en el mercat internacional

Més d'una vegada hem parlat d'aquells fets excepcionals dins el context europeu pels quals l'Estat espanyol restringeix el ple reconeixement legal del català a casa nostra, cosa que condiciona el baix ús d'aquesta llengua en alguns àmbits.

Sabem perfectament que a Europa no hi ha una comunitat lingüística com la nostra (en nombre de parlants) que tingui tants centenars de disposicions impositives d'una altra llengua (incloses les 198 normatives que obliguen els empresaris a etiquetar o fer les instruccions i manuals d'ús en castellà, o les més de 500 disposicions que fan una discriminació positiva del castellà en relació a les altres llengües pròpies d'Espanya), que tingui tantes multes previstes per no emprar el castellà, que estigui fins i tot prohibida a la cambra principal de representació de l'estat, que no aparegui ni al passaport, ni a la moneda, ni en el nom oficial de l'estat... [+]

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram