Notícies ← Altres notícies

La majoria de productes pirotècnics venuts aquests dies s’ajusten a la legislació pel que fa a l’etiquetatge en castellà però no pas pel català

Un any després de la promulgació de les dues lleis que afecten a la llengua de l'etiquetatge dels productes pirotècnics, les empreses apliquen de manera desigual l'articulat segons si obliga a etiquetar en castellà o en català. La Plataforma per la Llengua denuncia que la llei no es compleix de la mateixa manera si afecta al català o castellà, o si la promulga el govern estatal o l'autonòmic. Això també afecta un dels productes que més es venen aquests dies per Sant Joan, els productes pirotècnics.

S'acaba la moratòria per tal que totes les empreses que distribueixen productes a Catalunya s'ajustin a la llei i etiquetin les dades obligatòries en català, tal com marca el nou Codi de consum de Catalunya. En el seu articulat, es diu que cal etiquetar en català "especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat." Per descomptat, això afecta també als productes pirotècnics per a les revetlles. Per a les grans empreses, el termini d'adaptació va acabar el 23 de gener d'enguany, mentre que per a la resta, la data límit és el pròxim 23 de juliol. Així s'especifica a l'article 211-5 com a obligació de les empreses d'acord amb els drets del consumidor del 128-1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Tanmateix sembla que la majoria d'empreses, tot i que gairebé ha expirat el termini, estan venent els productes fora d'allò que marca la llei.

No passa el mateix en el cas del castellà: en aquest cas, les empreses sí que s'han afanyat a acomplir l'articulat de la llei. Dos mesos abans de l'aprovació del Codi de consum de Catalunya es va aprovar el Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria. A diferència del Codi de consum, aquest decret no conté dos, sinó nou articles lingüístics on, de manera insistent, s'especifica l'obligatorietat d'utilitzar el castellà. Estranyament, tot i multiplicar per quatre els articles lingüístics impositius que té el Codi de consum, aquest Reial Decret no va suscitar les mateixes queixes; ni aquest Reial Decret ni els altres 197 que imposa el castellà en l'etiquetatge, embalatge, instruccions, garanties i manuals d'ús dels productes distribuïts a Catalunya. La Plataforma per la Llengua denuncia aquest tracte diferenciat i exhorta als fabricants a acomplir la normativa catalana de la mateixa manera que es fa amb l'espanyola. Cal tenir en compte que el termini d'adaptació per a l'etiquetatge del Reial Decret 563/2010 arriba fins el 2015, tot i que part de l'obligatorietat en castellà ja es desprenia d'altres disposicions.

Per bé que el Reial Decret 563/2010 és molt més impositiu pel que fa a l'ús del castellà (ja que, per exemple, més enllà de l'etiquetatge, inclou múltiples referències lingüístiques en l'embalatge, transport, sol·licituds, documentació, etc.), cal tenir en compte que la informació en l'etiquetatge i les instruccions d'ús són igualment obligatòries en castellà i català. La Plataforma per la Llengua denuncia aquest doble barem segons la llengua, i vol informar als usuaris que els  productes que aquestes revetlles no estiguin etiquetats en català no acompleixen la legislació vigent.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram