Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua creu que la proposta d'Estatut que s'està debatent deixa en situació d'indefensió el consumidor català

Davant la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya que ha elaborat la ponència redactora en primera lectura i que han debatut els diferents grups polítics al Parlament, la Plataforma per la Llengua vol manifestar el seu malestar per determinats aspectes del document, especialment pel que fa al capítol de Drets i deures lingüístics, a l'article 16.

En concret, l'organització observa amb gran preocupació el següent redactat del capítol que fa referència a la llengua d'etiquetatge dels productes: "Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en la seva condició d'usuaris o consumidors de béns, productes i serveis. Les entitats i empreses amb domicili social a Catalunya i els establiments oberts al públic dins el seu territori queden subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes establerts per la llei. També tenen el dret que les dades que figuren en l'etiquetatge, en l'embalatge i en les instruccions d'ús dels productes fabricats i distribuïts a Catalunya constin almenys en llengua catalana".

Pel que fa al darrer punt sobre l'etiquetatge de productes, la Plataforma per la Llengua vol manifestar el següent:

 1. La Plataforma per la Llengua denuncia que el redactat actual deixa en una situació de clara indefensió als ciutadans de Catalunya, ja que defuig altre cop qualsevol compromís que vagi més enllà del dret dels consumidors sense vetllar pel deure de les empreses que distribueixin a Catalunya, amb independència del lloc de producció, a etiquetar en llengua catalana.
 2. L'actual redactat és insuficient i no aporta cap novetat respecte la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del consumidor ( Article 26), aprovada fa més de 12 anys! Ans al contrari, restringeix fins i tot el dret dels usuaris només per als productes fabricats i distribuïts a Catalunya, cosa que significa un retrocés, d'altra banda absolutament contraproduent per a les empreses amb voluntat ferma d'introducció del català en llurs productes, generant un greuge comparatiu que perjudicaria a les empreses del país i pot provocar una situació on es derivin compres vers altres empreses que fabriquin fora de Catalunya per no estar obligades a etiquetar en català.
 3. Des de la Plataforma per la Llengua pensem que cal un redactat que incideixi en els deures i que tingui en compte tots els productes distribuïts a Catalunya, amb independència del lloc de fabricació, i suposi, doncs, una millora efectiva i real dels drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya. Altrament només s'està establint una situació de clara discriminació lingüística cap a la llengua catalana.
 4. No s'han esperat 25 anys per a fer una reforma de l'Estatut de Catalunya que senzillament perpetuï i fins i tot consolidi una situació d'indefensió i de discriminació. Cal un nou estatut que permeti viure plenament en català!

La Plataforma per la Llengua iniciarà en els pròxims dies una ronda de contactes amb els portaveus de les diferents forces polítiques per plantejar-los aquesta i altres qüestions relacionades amb el projecte de nou Estatut.

 • Clicant sobre els enllaços podeu accedir a un article d'opinió escrit per la Plataforma per la Llengua i publicat pels diaris El Punt i AVUI sobre la qüestió.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram