Notícies ← Altres notícies

Un estudi de la Plataforma per la Llengua analitza l'ensenyament del català a l'alumnat nouvingut

Reivindicar la llengua catalana com a eina d'acollida i d'integració als nouvinguts és l'objectiu principal de l'estudi "L'alumnat nouvingut i el català. Una perspectiva transversal", que han presentat públicament representants de la Plataforma per la Llengua i de la Fundació Lluís Carulla a l'institut d'ensenyament secundari Miquel Tarradell. El treball fa un diagnòstic i una prospecció de futur de la situació de la llengua catalana en l'ensenyament obligatori, i llança propostes de millora.

En aquest sentit, l'estudi analitza exhaustivament els esforços que s'han fet i es continuen fent (tant des de les administracions públiques com des de la societat civil) en l'ensenyament del català i també fa propostes per millorar l'acollida lingüística als alumnes nouvinguts, recopilades a través d'entrevistes amb diversos professionals de l'ensenyament.

Entre moltes altres idees, es proposa, per exemple, establir circuits d'acompanyament i acollida dirigits a les famílies nouvingudes; potenciar la figura del mediador intercultural; implicar els pares i mares en l'ensenyament del català als joves nouvinguts i incentivar-ne també l'aprenentatge del català; millorar la coordinació entre les administracions i institucions implicades; introduir als centres professorat de les minories culturals; o donar més protagonisme a les entitats civils i a l'educació no formal a través de l'esport i el lleure per incentivar l'ús de la llengua entre la nova ciutadania catalana.

L'estudi respon al repte que planteja l'arribada a Catalunya de nous col·lectius de nouvinguts. De fet, el treball constata que el nombre total d'alumnat nouvingut a les escoles catalanes ha experimentat un increment considerable en els darrers vuit anys, passant de 9.868 escolars el curs 1991-1992 (un 0,81% de l'alumnat total català) a 89.470 el curs actual (un 9,06%). Val a dir que aquest gruix d'estudiants representen 160 nacionalitats diferents. Per comarques, l'Alt Empordà és la comarca amb un percentatge més alt d'alumnat nouvingut amb un 17,40% del total, i el Barcelonès ho és en nombres absoluts, amb 26.525 alumnes.

L'estudi també fa un repàs de totes les iniciatives legislatives existents a Catalunya pel que fa a les polítiques portades a terme en matèria d'immigració, llengua i educació en els últims anys i, en aquest sentit, també recull els canvis produïts en les polítiques del Govern català després de les darreres eleccions. El treball avalua totes aquestes iniciatives a través d'una sèrie d'entrevistes personals realitzades a responsables tècnics de la Generalitat i dels governs locals, a membres de diverses associacions d'immigrants, a professionals de l'ensenyament (professors/res, assessors/res, coordinadors/res LIC, etc) i a d'altres professionals coneixedors de l'ensenyament de la llengua a l'alumnat nouvingut.

Per consultar l'estudi complet, cliqueu aquí.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram