Notícies ← Altres notícies

Per Nadal, no te la juguis: compra en català

Per Nadal la Plataforma per la Llengua recomana comprar joguines, productes  alimentaris i regals que compleixin les garanties legals establertes pel Codi de consum de Catalunya. Els incompliments legals en la mala informació de l'etiquetatge ja són dèficits en la qualitat del producte i podrien induir a una mancança de les seves garanties bàsiques.

A partir del 23 de juliol del 2011 les empreses que distribueixen els productes a Catalunya han d'etiquetar-los d'acord amb el Codi de consum de Catalunya. Això vol dir que cal acomplir les especificacions normatives sobre drets a la protecció i a la seguretat, la veracitat de la informació, la identificació dels productes i els aspectes que cal incloure en l'etiquetatge, els envasos i els embalatges. A més, tota aquesta informació cal que sigui redactada com a mínim en català.

La presència del català també és una condició necessària per a l'actuació socialment responsable d'una empresa. El mateix Codi de consum defineix com a consum responsable  el "consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística".

És important d'adquirir els béns que es distribueixen d'acord amb aquesta normativa i per tant amb l'etiquetatge legal. Cal ser conscients que si el català no és visible, per exemple, en les dades bàsiques del producte, i per tant hi ha un incompliment de la normativa, no hi haurà tampoc la seguretat que altres requisits normatius de qualitat del producte es compleixin.

Un dels productes més adquirits per aquestes festes són els jocs i les joguines, i també els productes alimentaris nadalencs. Tal com especifica l'Agència Catalana de Consum, cal recordar que cal que estiguin en català les "informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament, etc. que, d'acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas, tingui caràcter obligatori, p.ex. les advertències d'una joguina per garantir la seguretat dels nens o la composició d'un producte alimentari per evitar qualsevol reacció al·lèrgica". Al nou fullet Català i empresa, ja estàs al dia?, editat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,  s'especifiquen les obligacions que tenen les empreses en matèria lingüística i també en l'etiquetatge.

Acompliment desigual de la normativa

Malauradament, encara hi ha productes de venda a Catalunya que no acompleixen la normativa i per tant, no tenen garanties legals. La Plataforma per la Llengua calcula que només un 6% de les joguines acompleixen els estàndards normatius per a aquest sector. Pel que fa als productes de gran consum, de les 30 marques més venudes a l'Estat espanyol (segons Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010 ), només una (agost 2011) es distribuïa d'acord amb la llei.

No obstant això, no passa el mateix pel que fa a la llei d'àmbit espanyol, que és vigent a Catalunya i l'acompliment de la qual és pràcticament generalitzat. Per exemple, si ens centrem en el sector de les joguines, els preceptes lingüístics previstos en el recent Reial Decret (1205/2011) sobre la seguretat de les joguines són d'acompliment generalitzat. Aquest Reial Decret obliga que els fabricants facin les instruccions i informacions de seguretat dels productes en castellà; que els importadors garanteixin també que les instruccions i informacions de seguretat siguin en castellà; que els distribuïdors ho facin de la mateixa manera, també en castellà; que la documentació tècnica i la correspondència sobre els procediments de l'examen CE es facin en castellà o en una llengua acceptable per l'organisme europeu; que les advertències dels productes siguin redactades en castellà; que la declaració CE de conformitat es faci en castellà; que l'expedient del producte es pugui fer només en una llengua oficial de la Unió Europea i per tant no pas en català; i que en el cas de joguines cosmètiques acompleixin l'etiquetatge del Reial Decret (1599/1997) sobre productes cosmètics que obliga a etiquetar en castellà.

Les obligacions en castellà a les joguines així com a la resta de productes de gran consum també són incloses en el Reial Decret Legislatiu (1/2007) sobre la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. En definitiva, hi ha fins a 199 disposicions estatals que obliguen a etiquetar en castellà els productes distribuïts a Catalunya, amb diversos articles restrictius a cadascuna. En virtut d'això, en els darrers dos anys més d'un centenar de productes han estat retirats del mercat català i han estat multades les empreses. Per primer cop, aquest Nadal, les empreses també poden ser multades si les informacions no són en català.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram